|   DARMOWA DOSTAWA przy zakupach powyżej 799 zł   |

Mój koszyk

Mały koszyk

Regulamin Promocji „Meble Forte – Salon, Jadalnia, Pokój Młodzieżowy do -30%”

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Meble Forte – Salon, Jadalnia, Pokój Młodzieżowy do -30%” jest „Świat Mebli" Agnieszka Andrzejczak z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Francuska 52, 65-943, NIP 9291021743, REGON 367690109, adres e-mail: kontakt@swiat-mebli.pl (dalej: „Organizator”).

2. Promocja skierowana jest do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego oraz Sklepu Stacjonarnego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Promocja nie dotyczy usług będących w ofercie Organizatora.

3. Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem Promocji. Dla Towarów zamawianych, momentem ich zakupu jest data złożenia zamówienia, a zamówienia złożone przed rozpoczęciem tej Promocji, bez względu na datę zapłaty całości (reszty) ceny Towaru, nie są objęte Promocją.

4. Promocja dotyczy wybranych produktów w Sklepie Internetowych, wskazanych jako Meble Forte, wymienionych w zakładce https://swiat-mebli.pl/producenci/forte-meble.html. Na wybrane meble Organizator udziela następujących rabatów:

a. Meble i elementy z kolekcji: SALVATRICE, ORIENTAL TREE – rabat 30%.
b. Meble i elementy z kolekcji: ARKINA, AYO, BALIOS, BIURKO MT974-Z12M, BRUGIA, CANMORE, COFFEE TABLES, DINNING TABLES, HAVANNA, HAYATO, HUD, ILOPPA, JOADAKIS, JOAKIMIS, JYTANA, KASHMIR, LENNOX NEW, LOCARNO, LYA, NIKO, OPUS, SAINT TROPEZ, SNOW, SURFINIO, TABLES, TIZIANO, TRASS, TRONDHEIM, TULUZA, WINNIE, YOOP – Rabat 15%.
c. KRZESŁA FORTE: – Rabat 10%.

5. Akcja promocyjna obowiązuje od 1 do 19 lutego 2024r.

6. Organizator zastrzega możliwość wyłączenia pojedynczych brył z Promocji, pomimo przyporządkowania ich do kolekcji wymienionych w ust. 4.

7. Produkty objęte promocją mają automatycznie obniżoną cenę w Sklepie Internetowym i nie zachodzi konieczność stosowania kuponu rabatowego.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami ani przecenami w Sklepie Internetowym.

9. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktów widniejących na rachunku/fakturze.

10. Reklamacje:

a. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w każdy dopuszczalny przez prawo sposób, a w szczególności poprzez e-mail na adres kontakt@swiat-mebli.pl oraz pisemnie na adres Organizatora.
b. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany na adres e-mail lub pisemnie na podany adres w zgłoszeniu pisemnym w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora (liczy się data faktycznego otrzymania przesyłki pocztowej lub data otrzymania wiadomości e-mail).
c. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
d. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.
e. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w niniejszym Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają praw zgłaszającego, a w szczególności prawa do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
f. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach w promocji będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

11. W przypadku wszelkich pozostałych kwestii prawnych, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, stosuje się ogólny Regulamin Sklepu Internetowego.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 r.